Byrådsmøde 15.1.19

Referat fra første byrådsmøde d. 16-01-19

*Referatet fra hele byrådsmødet kan findes her

Så er mit første byrådsmøde overstået, og bortset fra lidt begyndervanskeligheder ift. procedure, så gik det da meget godt. Der er en del at sætte sig ind i til byrådsmøder, så jeg er glad for, at vi i bestyrelsen havde besluttet, at fokus, her til en start, skal være på vores udvalg, nemlig arbejdsmarked og integration. Det forhindrer selvfølgelig ikke, at man studser lidt over enkelte sager, som man lige ønsker at knytte en venlig kommentar til.

Bl.a. pkt 4, der omhandler midlertidig opnormering, altså ansættelse af relevant personale, da der er kommet 17% flere ansøgninger om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved pleje af sygt/handikappet barn siden midten af 2018. At der skulle være så markant en stigning på så kort tid, fandt vi, i baggrundsgruppen, bemærkelsesværdig, for skyldtes denne stigning, at man i dag får bedre vejledning, og er der i så fald nogle forældre, der er blevet tabt på gulvet? Selve opnormeringen er selvfølgelig positiv, og det bliver spændende at se, om denne stigning reelt varer ved, så det er noget, der skal med til forhandlingerne om budget 2020.

Byrådet ønskede også at lægge ansvaret for tilsyn over på skolebestyrelserne, og her kom jeg da lidt i modvind for mine ytringer. At det skulle forholde sig sådan, at der er flere elever, der allerede nu, ikke modtager undervisning på forskellige matrikler grundet manglende kompetencer ift. at kunne færdes i trafikken, og at der var sket ulykker med elever, der skulle fragte sig til/fra bl.a. svømning eller andet, var ikke et helt sandfærdigt billede, fik jeg at vide. Vi stemte imod, fordi vi ikke mener, det er på sin plads, at forældre og skolebestyrelser skal risikere at stå med det juridiske ansvar, hvis der sker en ulykke, såfremt tilsynsopgaven fejler. Det er sparetider i Vejen kommune, og et ”nemt” sted at spare for skolerne, KAN være på bl.a. tilsynsopgaverne, og hvis der opstår problemer i den forbindelse, så bør det være byrådet, der rettes henvendelse til, i og med… nå ja… det kan have fatale konsekvenser.

Desforuden stemte jeg også nej, dog uden kommentar, til at man vil spare 20mio på det specialiserede område over de næste 4 år, bl.a. ved at revurdere standarderne for det serviceniveau man tilbyder borgerne og ved implementering af ny teknologi. Det er et efterslæb ift. Budget 2019, som jeg ikke har haft ret meget med at gøre, så jeg forholdt mig tavs – udover mit nej.

2019 blev således sparket i gang, og det bliver drønspændende at sidde med ved bordet, dog som novice ”lige nu”.