Enhedslisten går til valg på

Kommunalvalget den 21 November nærmer sig, og vi i Enhedslisten er i fuld sving i valgkampen for et mere retfærdig og soledarisk Vejen vi har en lang ønskeliste af ting vi gerne vil forbedre i Vejen.


• Bedre kollektiv trafik


Vi mener ikke at den kollektive trafik er ikke en saga blot eller et pengespild, tværtimod mener vi at det er en investering, Vi vil arbejde for flere busser og flere busafgange i stører dele af kommunen for derved at gøre busserne til et bedre økonomisk alternativ, det er samtidig også en mulighed for yderområder for at blive mere attraktive at bo, vi ønsker desuden også at sætte fokus på skolebusser så børn kan komme hurtigere til og fra skole. med bedre kollektiv trafik i kommunen vil også være et skridt på vejen til Tværkommunal busruter til Kolding eller Haderslev.


• Bedre samarbejde med lokalrådene 


Vi vil også have et styrket samarbejde med lokalrådene i Vejen Kommune, af flere årsager,
1. årsag: lokalrådene ved hvad der sker i deres egne områder de kan komme med andre perspektiver, ikke blot de politiske eller økonomiske konsekvenser, men også de personlige konsekvenser.
2. årsag er at et af de fundamentale grundsøjler inden for demokratiet er at alle beslutningstager bliver taget gennem en proces fra civil borger -lokalråd -kommuner - region og i sidste ende til stat hvis nødvendigt, lytter man ikke til lokalråd lytter man heller ikke til sine vælgere.
• En uafhændelige borgerrådgiver
Over de seneste år har medierne gang på gang bragt historier om hvordan skattebetalende borgere er kommet ud for en ulykke eller som er endt i systemet af andre årsager, et system der i stedet for at hjælpe dem som meningen i stedet har presset dem ud i yderlige sygdom, hvordan socialrådgivere har dikteret kommunale budgetforhold frem for hvad borgeren har ret til. Derfor ønsker vi at kommunen ansætter en uafhændelig borgerservice rådgiver, en som kan give borgere den rådgivning de har ret til uden at have et kommunal budget ånde i nakken. Vi ønsker i det hele taget at fjerne senge praktikken da vi mener at hvis du skal have en madras med på arbejde burde man slet ikke arbejde og derved give Vejen enmere borgervenlig strategi og en ordentlig behandling af de der er syge og de på kanten af arbejdsmarked.

 

• Flere varme hænder i den offentlige sektor

Den offentlige sektor er alfa omega i Danmark, vi er alle afhængelig af den, om du sætter dine børn af i skole eller børnehave, om du er virksomhedsejer der har brug for uddannet personale. Desværre er den offentlige sektor blevet beskåret heftigt de sidste 10 år, Regeringens 2% effektiviserings krav hvert år er godt i gang med at kvæle den offentlige sektor. Hjemmeplejere har derfor ikke tid til at yde den service mange ældre har brug for, noget så simpelt som en samtale eller en kop kaffe er alt de ældre ønsker er blevet sparet væk, derfor vil vi arbejde for at hjemmeplejere får mere tid med de ældre ved at få flere varme hænder i den offentlige sektor og sikre dem aktivitets og fritids tilbud så de får en sund og værdig alderdom. Hvis det offentlige system fungere så giver det borgere lyst til at bo her hele livet fra barn til gammel

Skole og fritid interesser
I Enhedslisten tror vi på at de bedste løsninger kommer med uddannelse, Med kommunal budgettet for 2018 i Vejen har byrådet bevilget flere penge til folkeskolerne derved bevidst at der er penge til mere velfærd. Det er en linje vi gerne vil tilføje flere midler til, fordi at uddannelse er en investering for fremtiden - ikke en udgift. Ydermere så mener vi også at børn skal have tid til at være børn, derfor ønsker vi også at forkorte skoledagene så børn og unge får tid til fritidsaktivitet.
• Infrastruktur i Vejen Kommune
Børn hører ikke til i trafikken på farlige landeveje det er uhensigtsmæssigt for bilister, forældre og børn. Derfor vil vi i Enhedslisten arbejde for at flere cykelstier på skole ruter. Vi ønsker især at sætte fokus på skoler der kun har til 6. klasse så forældre ikke behøver at bekymre sig når de sender deres børn i skole.