SUF og Enhedslisten Vejen: Nej tak til Nye Borgerlge i Vejen

SUF Vejen og Enhedslisten Vejen tager afstand fra Nye Borgerlige Vejen

Af
Socialistisk UngdomsFront Vejen og Enhedslisten Vejen

Hos Socialistisk UngdomsFront Vejen og Enhedslisten Vejen er det gået forbi vores næse, at Nye Borgerlige holdt stiftende general forsamling d. 22/02 i Vejen Kommune. Men hvem er de såkaldte ''Nye Borgerlige Vejen'' egentligt? Det har vi, i Socialistisk UngdomsFront Vejen, i samarbejde med Enhedslisten Vejen, besluttet, at se nærmere på.

Nye Borgerlige er kommet ind, som et alternativ til de allerede etablerede fremmedfjendske højrefløjspartier; Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Deres mærkesager er klare: Grænserne skal lukkes. Indvandring skal stoppes. Muslimer skal udvises.

Ifølge Nye Borgerlige er muslimers tilstedeværelse i Danmark åbenbart et problem. Ja, den er god nok. Muslimer er åbenbart problemet ifølge Nye Borgerlige – også i Vejen. Kigger man på deres lokale facebookside, så er det ikke til, at tage fejl af. Artikler og videoer, som specifikt tegner et kritisk billede af muslimer og religionen Islam, deles på livet løs. Derudover promoveres Islamkritikeres Asger Aamund i en video, hvor han ytrer, at "Islam er i krig mod os".Desuden har de også delt, en video med den Islamkritiske Asger Aamund som bl.a. har udtalt, at ''Islam er i krig mod os''.

Vi ser altså et dybt generaliserende parti, der forsøger at få fodfæste i Vejen kommune. Men er det ikke racisme? Fælles for alle former for racisme er, at man deler folk ind i grupper og tillægger disse nogle særlige værdier, meninger og handlinger; "alle muslimer er i mod demokratiet". Disse kategoriseringer beror sjældent på fakta. I stedet for at forholde sig til individets handling vælger man at dømme på hvor folk er fra, hvordan de ser ud og hvad de potentielt tror på.

Når Nye Borgerlige i Vejen er med til at kategorisere vores medmennesker, naboer og kollegaer, er de også med til at sikre, at etniske danske skaber negative forestillinger om dem, hvilket kan modvirke muligheden for integration og samarbejde. Nye Borgerlige har en vision om et "dem og os". Det er nationalisme in the making.

SUF Vejen og Enhedslisten Vejen, finder det dybt foruroligende, at et så fremmedfjendsk parti, der stigmatiserer og kategoriserer hele befolkningsgrupper og en hel religion, er i gang med at stifte en lokalafdeling i Vejen. Vi ønsker et oprør mod dette, da vi ønsker at alle skal føle sig velkomne i Vejen kommune uanset:
• Hvem man er
• Hvor man kommer fra
• Hvem man elsker
• Hvordan ens CPR-nr er skruet sammen

Vi ønsker en effektiv integration uanser om man er tilflytter fra Syrien, Somalia eller Skanderborg. At kategorisere mennesker og tillægge dem negative karaktertræt modarbejder dette.

I SUF Vejen og Enhedslisten Vejen ønsker vi en kommune der er mangfoldig. Og vi bor i en kommune, som vi ved både har råd, rum og pligt til, at tage imod mennesker på flugt og sørge for, at borgere med anden etnisk baggrund kan deltage på lige fod i samfundet.

Derfor byder vi nye borgere velkommen – men ikke de Nye Borgerlige!