Mød os til Vejen Open By Night

Mød os til Vejen Open By Night d. 4.maj 2016, hvor vi vil dele flyers og tage en god snak om politik, hvis du har tid og lyst.

Vi deler bl.a. invitationer til demonstration, da vi som en del af den tværpolitiske Velfærdsalliance har taget initiativ til at sige et pænt men bestemt "nej tak" til Regeringens bebudede Omprioriteringsbidrag. Der vil være deltagelse af bl.a. Socialdemokraterne, SF, BUPL, FOA og andre faglige organisationer og 

Demonstrationen er på Torvet foran Rådhuset i Vejen kl. 17:00

Læs mere om omprioriteringsbidraget på: http://velfaerdsalliance.dk/