Demonstration i Vejen.Tjek!

 

 

kan vi sætte kryds ved endnu et veloverstået arrangement. I dag kl. 17:00 arrangerede vi, under Velfærdsalliancens banner, demonstration mod omprioriteringsbidraget. Det var fedt at se så mange, der dukkede op og sagde "nej tak, ellers tak". 

 Der blev transmitteret direkte fra Vejen i DR P4 Syd, og i morgen vil du kunne læse mere i Jydske Vestkysten, da de også var der, for at dække demonstrationen. Dette kommer der, naturligvis, også et bette pip om, herinde.

 

På talerstolen var:

 Maya-Louise Ryom Nielsen, Enhedslisten Vejen

 Per Andersen, BUPL Sydjylland

 Karina Lorenzen, Socialistisk Folkeparti

 Troels Ravn, Socialdemokraterne

Og der var absolut enighed om, at det der med at bede kommunerne om at spare mere, er lige vel groft nok. Tusind tak til talerne for at gide at bruge tid på, at komme og give deres mening til kende.

 

Mellem hver taler, havde vores helt egen rim-smed Carina Bruhn, Enhedslisten Vejen, i øvrigt sørget for en frisk protestsang, og til sidst havde Samir, Dennis og Silke mikrofonen til et par sange, mens der blev hygget og socialiseret blandt de fremmødte. 

Alt i alt en ret så vellykkel eftermiddag, og vi har ihvertfald masser af mod på, at stille os i front igen en anden gang.

 

Maya´s tale kan du læse herunder:

*****

Kære alle sammen!

Da vi for lidt under 3 uger siden, i Enhedslisten Vejen, besluttede os for at støtte op om Velfærdsalliancens initiativ med at kalde til landsdækkende demonstrationer, havde vi ikke forestillet os, at der ville komme så mange.

Vi jokede lidt med, at hvis man kan samle mere end 20 mennesker på Torvet en torsdag eftermiddag, i Vejen by, så ville vi tillade os at kalde det en succes.

At så mange flere er dukket op i dag viser bare, at velfærden er under pres, og at de af os, der arbejder med mennesker, eller er i en udsat position, hvor vi, eller en vi elsker, har brug for varme hænder og omsorg, ja, vi har skam en udmærket forståelse for stramme budgetter, smalhals og sparetider... Det skal bare give mening.

Regeringen kalder deres tiltag for "omprioriteringsbidrag". Dem, det berører, kalder det for nedprioriteringsbidrag. Ihvertfald hvis man vælger at kigge på andet end kroner og begynder at regne i mennesker. Men tal taler ikke. De er nemmere at forholde sig til...så der vil jeg også starte. 

2, 4 mia skal der "omprioriteres" på landsplan. I gennemsnit er det 1% pr. kommune. I Vejen ligger vi noget højere på obligatoriske 1,3%. Det lyder ikke af meget, men lad mig da henvise til kommunens egne tal:

I 2016 skal der spares 18 mio. I 2017 : 37 mio... og i 2018, altså lige om lidt, vil man trække hele 55 mio ud af regnskabet ift. det nuværende budgetniveau.

Men 1,3% er åbenbart ikke nok. Fræhr og Frænderne i byrådet valgte for kort tid siden, enstemmigt, at runde op til 1,5% og tillader sig endda med slet skjult stolthed i en pæn folder, at kalde det "råderumsstrategien - 2 skridt foran", for så er der jo plads til "egne initiativer".... Hvilke initiativer og til hvilken pris? Hvilke 2 skridt? Svaret, uden konkrete definitioner, kan man også finde i den fine folder.

Jeg citerer:

"Organisatoriske tilpasninger"
"Omlægning af servicetilbud"
"Strukturtilpasninger"
"Lukninger af fysiske enheder"
"Ekstern konsulentbistand"

Men...."det er jo ikke det samme, som at skære i kernevelfærden"...vel? Jeg vil opfordre alle her, til at tjekke Vejen Kommunes hjemmeside de næste par måneder, for det er nu de mere konkrete bud på besparelserne bliver lagt på bordet.

Der står i byrådets egne budgetpapirer, at man forudser en negativ udvikling ift. indbyggere i den arbejdsdygtige og erhvervsaktive alder.

Vi er mange der, nærmest pr. automatik beklager, hvordan "pengene bliver hentet på børne- og ældre-området", men det er jo de, der er erhvervsaktive, der kommer til at stå for besparelserne.

Det er dem (altså jer), vi først og fremmest skal drive rovdrift på, når der skal spares på de offentlige budgetter.
Det er jer, der skal rende hurtigere fordi I skal "struktur-tilpasses".
Det er jer, der, som frontlinje-medarbejdere, kommer til at skulle stå og forsvare jer selv og "de organisatoriske tilpasninger", selvom I gør det bedste, I kan med de (endnu) færre midler, I får tildelt. Det er, undskyld jeg bander, fandeme ikke i orden.

Hvis problemet er, at der bliver færre erhvervsaktive, burde man så ikke sørge for, at gøre det muligt for folk at blive på arbejdsmarkedet i stedet for at køre dem i sænk?

Vi har en borgmester, der for kort tid siden, til et fagligt møde om løndumping på Markedsrestaurationen i Brørup, frejdigt udtalte, at vi da "sagtens kunne spare mere i Vejen kommune, for man havde jo ikke mærket de hidtidige besparelser".

Det er vi, i Enhedslisten Vejen, desværre, lidt i tvivl om sandhedsværdien af. Især, når Vejen lærerkreds ca. samtidigt finder det nødvendigt at "reklamere" for Vejen kommune...altså hermed underforstået – den lavere løn og de forringede arbejdsvilkår, der har resulteret i en voldsom stigning af stressramte langtidssygemeldte.

Socialrådgiverne fortæller nærmest samstemmende, at bunkerne af sager vokser, og tidsfrister er svære at overholde, ligesom sjælen kan have svært ved at følge med, når man er nødt til at tænke i kroner og ikke i langsigtede løsninger for den enkelte borger. Langsigtede løsninger, der måske først kan måles om et par år, når indsatsen har båret frugt, syltes til fordel for hurtige "quickfixes", der giver pænere tal på bundlinjen i nuet.

Pædagogerne skal i langt højere grad end normalt agere blæksprutter, når der fyldes flere og flere børn ind i institutionerne. Dokumentationskravene hæves. Sygeplejerskerne og Sosuerne får også flere og mere krævende borgere at se til, fordi der skæres i psykiatrien, i forebyggelse, i genoptræning...

Forældrene forventes at financiere en del af undervisningen i Folkeskolen selvom der i Folkeskoleloven står "et eller andet" med gratis. I Vejen kommune er det ikke gratis. Der har kommunen nemlig lavet en fin fordelingsnøgle, hvor halvdelen af eleverne på mellemtrinet forventes selv at medbringe "devices", mens det i udskolingen forventes at det er noget familierne selv sørger for. Man skilter altså med "besparelserne, som ingen kan mærke"...

Et liv er ikke længere værdifuldt eller værdigt i sig selv. Nej, man skal bukke og skrabe i taknemmelighed, når Regeringen laver en pulje og kalder det for en "Værdigheds-milliard". Undskyld mig lige et øjeblik... men hvis man har behov for at sætte en mia. af til "værdighed" er det så ikke en klokkeklar tilståelses-sag... undskyld...anerkendelse af, at de i forvejen er relativt presset ude i kommunerne?

Det er, uanset hvilken job funktion, ikke blevet hverken nemmere eller sundere at være offentligt ansat. Arbejdstilsynet udsteder bølger af påbud, men hvordan skal man rette op på det, hvis der fortsat skæres i budgetterne?

For 15 år siden, skulle der 168 mennesker til at udføre det arbejde, vi i dag er 100 mennesker om. 40.000 stillinger er nedlagt i den offentlige sektor. Det kan godt være, at nogle mener, at man bør skære i administration og kultur mv. istedet men...der har man jo også skåret gevaldigt, som man altid har gjort.

Nej du...Klip en hæl og hak en tå. Resultatet er og bliver det samme: Ringere forhold for kommunerne, de ansatte og ikke mindst borgerne.

"Bevares, I kan jo søge om at få nogle af pengene tilbage" er argumentet for, at det ikke er SÅ galt endda med besparelser. Det er rigtigt. Det kan man. Men det er ikke noget man regner med at ville gøre i Vejen.

Det giver god mening, desværre.

For hvis man ønsker at få nogle af de penge tilbage, som man i første omgang har afleveret, så bestemmer man ikke længere over dem selv. Projekterne skal godkendes af staten og man skal stå til ansvar over for det pågældende ministerium. Man skal altså acceptere en de facto afvikling af det kommunale selvstyre...

Det kan godt være, at vi, i Enhedslisten Vejen, har en meget klar holdning til sammensætningen af det nuværende byråd, og finder det besynderligt, at samtlige partier i byrådet stemte for yderligere besparelser, men....vi er dog tilhængere af nærdemokratiet. De har vist også lidt rigeligt at se til, derovre i København...på Christiansborg.

For det er herfra, det hele stammer.

"Hvem deler skattekronerne ud, og hvem giver de dem til?" Spørgsmålet er egentlig ikke mere kompliceret end som så, selvom der spinnes rigtigt mange artikler og nærmest hadefulde udsagn på; at den arbejdsledige er doven, den flygtede er velfærdsturist og den psykisk syge bare skal tage sig sammen. Der er plantet nogle frø i forsøget på at skille os ad. At så splid mellem de svageste grupper i samfundet – og dem der arbejder med dem. Vi har ikke været gode nok til selv at sætte dagsordenen, som vi gør i dag. Det er en dagsorden, som vi er nødt til at holde fast i.

Vi vil ikke lade hverken blå eller mindre røde partier på Borgen tale om "ældrebyrder, flygtningekriser og dårlige PISA-resultater", så længe man smider 90 mia. kr. ud af vinduet på jagerfly og bliver ved med at gå i krig uden hverken FN eller Nato-mandater.

Vi vil ikke acceptere nedskæringerne på Folkeskolen, når man samtidig gør det billigere at sende sine unger i privatskole.

Vi gider IKKE høre på politikere, der mener, at "det er et spørgsmål om prioritering", når en enlig forsørger på kontanthjælp mister flere tusinde kroner om måneden, samtidig med de ikke stiller de samme krav til "prioritering" til de rigeste og sænker afgifterne på luksusbiler.

Vi gider ikke høre om de økonomiske fordele ved "lukkede grænser", når uligheden stiger og de velbjærgede sender mere end 1000 mia. kroner i skattely.

Det er på tide, at vi høfligt men bestemt siger "nej tak" til en politisk og økonomisk dagsorden, hvor der sparkes nedad. Vi vil gerne hjælpe vores sidekammerat, når livet er svært, for vi ved godt, at vi selv kan risikere at ende der i morgen.

Det er slut med at snakke i "dem og os", når vi taler om hinanden og de mennesker vi omgås professionelt og privat. Vi deler det her helt fantastiske land med både Martin, Mohammed og Misse Møghe, og vi er nødt til at hæve hinanden. Hvis du bærer mig i dag, bærer jeg dig i morgen. Det er sådan velfærdsstaten fungerer.

Velfærd er ikke: "hvis du bærer i dag – så gør du det også i morgen, og i øvrigt stoler jeg ikke på, at du gør det ordentligt, og hvis de penge du får ikke er nok, så er det dit problem, og jeg giver dig og "din slags" skylden for det hele, når skuden synker, mens jeg selv undlader at tage ansvar og i øvrigt skummer et evt. overskud, og giver det til mine venner....ka´ du hygge dig!"

Nej. Velfærd er at stå sammen om at hæve hinanden til det højeste niveau muligt. Det er størst mulig tryghed for alle. Og det er det, vi siger ja tak til. Vi vil ikke omprioritere eller nedprioritere velfærden. Den skal "OP"prioriteres, så ganske almindelige mennesker kan holde til arbejdspresset, og det bliver attraktivt at arbejde i det offentlige. Borgerne... det er dig og mig og "alle de andre". Og vi er her i dag, som den af den Velfærdsalliance, det mener, at det er på tide, der investeres i hinanden, så vi kan ane en fremtid, der er så lys, vi må have solbriller på.

Tak.